Kött – det medvetna valet

Kött – det medvetna valet

San Franscisco har, åtminstone sedan hippie-eran, varit något av ett centrum för den amerikanska alternativrörelsen. Länge var de mest medvetna i denna stad, de som ville belasta jorden så lite som möjligt, veganer. Men nu har någonting hänt.  Köttbutiken Avedano’s anordnar kurser där man får lära sig att stycka en gris. De kan abra ta emot sex personer per kurstillfälle, och väntelistan är lång. De driver även en cateringverksamhet där de levererar en hel rostad spädgris, något som blivit mycket populärt.  Fester som bara är fester har blivit allt ovanligare, istället anordnar folk grisfester eller kokar en chili tillsammans.

Kött är bra för miljön

Det bästa sättet att ta tillvara jordens resurser i ett land som Sverige är att föda upp köttdjur. Att odla vall, alltså kvävefixerande baljväxter som klöver och lusern, som tjänar som föda åt boskapen, gör att jorden aldrig ligger bar. Därigenom minskar läckaget av närsalter som bidrar till övergödning. Flera olika vallväxter odlas dessutom samtidigt, vilket gör att den biologiska mångfalden ökar och behovet av bekämpningsmedel minskar. Om man låtar boskap beta vallen direkt gödslas den dessutom på naturlig väg, utan att man behöver använda konstgödsel. Genom växelbruk kan man sedan odla andra grödor, exempelvis vete, på åkern för att efter något år odla vall igen.

Kött är bra för människan

Djurhållning är en viktig del av den mänskliga kulturen, på alla platser och i alla kulturer. Ju sämre odlingsförhållandena var på en plats, desto större behov hade man av djur som proteinreserv för att klara sig över vintern. I södra Sverige går det att odla spannmål och vissa grönsaker, och i nästan hela landet kan man odla rotfrukter. Framför allt kan man dock odla vall, men det kan människors magar inte smälta, eftersom växtfibrerna är för grova. I djurens magar kan växtfibrerna däremot brytas ned, och de vegetabiliska proteinerna omvandlas till animaliskt protein, som vi människor kan tillgodogöra oss.